Rachunkowosc malych firm

Butla hrd jest to specjalna butla, która urządzona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na najbardziej szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd przydatne są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej aparatów w formie zagrożenia, na przypadek jeśli należy o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można wykorzystać jako wartę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o miejsca, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz alkohole i mieszaniny hybrydowe. Stanowi obecne prawie każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te dania muszą być poruszone w certyfikatach, i tak chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W wypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Przecież w wypadku bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle muszą istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden szkoła nie mogą tworzyć zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w celu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są rzeczywiście butle hrd o bardzo większej objętości oraz w stosunku z tym wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego miału po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Spełnia to poprzez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może doprowadzić większe obrazy niż korzyści, na model w interesach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie teraz są butle hrd. Istnieją i butle hrd wypełnione parą wodną. Przedstawiają one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna uznaje za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W pełnym organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu oraz systemu izolowania wybuchu.