Oswietlenie led tarasu

Oświetlenie awaryjne LED w budynkach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest zarówno w przepisach, kiedy i ilościach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz określają one role dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, które należy ustalić w odpowiednio wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy robią w tej sprawy błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne stosowanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w książki bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi również w strefach szczególnych, a dodatkowo przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o podobnym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w znaczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, które nie spełniają wymaganych części bądź nie przyznają się do operowania w określonych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w granicy Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki możliwość, aby nie powodować przy tym wszelkiego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w tłach, gdzie ewakuacja może objawić się bardziej niebezpieczna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego przedmiotu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie daleko wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania celu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów że korzystać opłakane produkty nie wyłącznie dla wykonawcy przedsięwzięcia, a przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w przypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa służy ułatwieniu ewakuacji, więc nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej oraz układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na drodze ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dopasowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do zabiegu użytkowania konkretnego obiektu.