Gaszenie pozaru

Podczas prób gaszenia pożarów dużo ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi ostatnie najznaczniejszy oraz najbardziej oczywisty środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści od gaszenia pożarów, nie ciągle się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego chce od palącego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze doskonale kontrolują się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych i wszystkiego co działa z wodą. Z kolei proszki gaśnicze są najpełniejsze wykorzystanie. W relacji z posiadanego składu potrafią stanowić użytkowane do gaszenia prawie każdych palących się materiałów. Gazy gaśnicze, z jakich najprostszy jest dwutlenek węgla, dobre są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki i takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale wykonywa proste postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, jak na przykład drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako środek gaśniczy Podobne życie jak woda jest para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Pewno być łączona w sukcesach płonięcia tych samych materiałów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą i wodą polega na ostatnim, że wodę można przesadzać w dowolnym miejscu, a parę wyłącznie w zamkniętych mieszkaniach o kubaturze nie silniejszej niż 500 metrów kwadratowych. W większych mieszkaniach działanie pary prezentuje się nieefektywne. Do dobrego gaszenia pożarów niezbędna jest nie tylko znajomość środków gaśniczych dobrych do nowych substancji, ale i podstawy ich wykorzystywania i podawania w region pożaru.