Gastronomia e design

Powstający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, dokonującego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Jest obecne sposób szkolenia pracowników polegający na tworzeniu procesu decyzyjnego w projektu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego rodzaju działania są coachowie, którzy grają ze własnymi użytkownikami na drugich płaszczyznach np. w klubie spośród ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a też omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z różnymi pracownikami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie lepszych decyzji, pełniejsze zajmowanie ich własnych predyspozycji, sprecyzowanie swoich obowiązków i skupienie na optymalizacji działań chodzących do ich osiągnięcia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym punktem jest poprawienie pewności siebie klienta oraz okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego osobiste wnioski i zasoby intelektualne. Innymi cechami określonymi w ćwiczeniach dla  pracowników w budowie coachingu są:

dr farin man dimagrante

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma prawa wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko leczy im w procesie formowania się; jest stworzony na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i pomocy poglądów klienta; planem jest przeprowadzanie do świadomego wprowadzania zmian.