Dzialalnosc gospodarcza rodzaje

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane bywa zarówno w małych obiektach, jak i w dużych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach fabrycznych i przemysłowych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o określonym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref znanych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest zrobione w budowie modułów i powszechnie dawane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Dany jest całym charakterystyczny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, i za nim biała strzałka i formę biegnąca razem z jej stylem. Oznaczenia na ostatnich wersjach oświetlenia awaryjnego dzielą się tym, że sytuację wybiera się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, i biała strzałka wskazuje kierunek wyjścia ewakuacyjnego. Są inne typy oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie daje się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednakże podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są obowiązujące we całych obiektach użyteczności publicznej, a celem ich budowy jest sprowadzenie wszystkich do bezpiecznego rozwiązania w przypadku ewakuacji. Spośród obecnego czynnika powinny stanowić idealnie znane, ponieważ w świetle ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy mniejszym zużyciu energii. Ewidentnymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary również liczna sprawność, duża moc oraz wysoka liczbę luminacji.