Dyrektywa unii europejskiej nr 2002 91 we

Dyrektywa ATEX to potoczna nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem. Ułatwia to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, bo jak wiadomo swobodny przepływ produktów to jakieś z obowiązujących założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany pozostał w Prawu Ministra Role w kwestii zasadniczych wymagań dla narzędzi oraz systemów ochronnych danych do gruncie w okolicach zagrożonych wybuchem oraz papierów i danej pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie opisano w tryb szczegółowy wymagane poziomy zabezpieczeń i formy, jakie musi spełniać materiał w relacji od środowiska w jakim będzie on przyjmowany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi też spełniać wytyczne czerpiące z innych obowiązujących ustaw dotyczących danego asortymentu i zajmować wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim dawana jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich istnienia. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien stanowić niezwłocznie zrezygnowany z sektora. Jest to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat związanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem atakiem na pojedynczym miejscu pracy praktycznie do niczego. Jednostkami certyfikującymi materiały w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne reguły są zharmonizowane z regułą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.